IO1: Εννοιολογική προσέγγιση της πνευματικότητας και της θρησκείας, μέσω μεθοδολογίας που στηρίζεται στη συλλογή περιπτωσιολογικών μελετών


        
 
Τίτλος:
Συγγραφείς:
Χώρα:Γλώσσα:
Είδος αρχείου:
Τόπος εφαρμογής:
Θέμα:
Ομάδες ενδιαφέροντος:

Ωφελούμενοι:Τίτλος: Από το σκοτάδι στο φως - Ελπίδα σε ψυχικές διαταραχές
Περίληψη:

Ο ρόλος της ελπίδας είναι σημαντικός για τους ασθενείς με ψυχικές διαταραχές. Ο ρόλος της εκκλησίας και της επιστήμης είναι ουσιαστικός για να εμπνεύσει την ελπίδα στους ασθενείς. Η ελπίδα είναι σημαντική για την καλή ποιότητα ζωής των ασθενών και των αγαπημένων τους.

Συγγραφείς: Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Θερμός
Χώρα: Ελλάδα
Γλώσσα: Αγγλικά
Σύνδεσμος: https://www.youtube.com/watch?v=hg9NkheD3fI
Αναφορά: N/A


Τίτλος: Πνευματικές ανάγκες που βιώνουν φροντιστές οικογενειών με ασθενή υπό ογκολογική παρηγορητική αγωγή
Περίληψη:

Η σωστή πνευματικότητα για φροντιστές οικογενειών ως στρατηγική αντιμετώπισης που ανταποκρίνεται στο σκοπό και τη σημασία της στιγμής που βιώνει κάποιος. Είναι σημαντικό η νοσοκόμα να αναλογίζεται τις πνευματικές ανάγκες του φροντιστή ώστε να προσφέρει υποστήριξη για μια πιο ανθρώπινη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Επομένως, υπάρχει ανάγκη για νέες έρευνες οι οποίες να περιλαμβάνουν και αυτή τη διάσταση σχετικά με τον οικογενειακό φροντιστή στο χώρο της ογκολογικής, αφού η φροντίδα αυτή γίνεται αρχικά από τη νοσοκόμα.

Συγγραφείς: Renata Carla Nencetti Pereira RochaI, Eliane Ramos PereiraI, Rose Mary Costa Rosa Andrade SilvaI, Angelica Yolanda Bueno Bejarano Vale de MedeirosI, Sueli Maria RefrandeI, Neusa Aparecida RefrandeI
Χώρα: Ελλάδα
Λατινική Αμερική
Βραζιλία
Γλώσσα: Αγγλικά
Σύνδεσμος: https://www.scielo.br/pdf/reben/v71s6/0034-7167-reben-71-s6-2635.pdf
Αναφορά:


Τίτλος: Η ψυχική υγεία ασθενών με καρκίνο που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία σε εξωτερικά ιατρεία
Περίληψη:

Ο στόχος του άρθρου αυτού ήταν η αξιολόγηση της ψυχικής υγείας ασθενών με καρκίνο, που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία σε συνθήκες εξωτερικής περίθαλψης. Οι αριθμοί ήταν ικανοποιητικοί. Τα αποτελέσματα αυτά μπορούν να λειτουργούν ως κατευθυντήριες για την κλινική αιτιολογία από πλευράς νοσοκόμων αφού η αξιολόγηση της ψυχικής υγείας δύναται να προηγηθεί της διάγνωσης για ρίσκο ψυχικής δυσφορίας, ετοιμότητα για ενισχυμένη ψυχική υγεία ή ψυχική δυσφορία. Επομένως, η χρήση του εργαλείου αυτού μπορεί να διευκολύνει την αποτελεσματική εφαρμογή της πνευματικότητας στην κλινική πράξη,  ευνοώντας ολιστική φροντίδα υγείας.

Συγγραφείς: Helga Martins, Tiago Dias Domingues, Sνlvia Caldeira
Χώρα: Πορτογαλία
Γλώσσα: Αγγλικά
Σύνδεσμος: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0898010119858269
Αναφορά:


Τίτλος: Η έννοια της πνευματικότητας και της θρησκείας στην φροντίδα υγείας
Περίληψη:

Η έρευνα αυτή έχει ως στόχο να ασχοληθεί με κάποιες από τις προκλήσεις της έννοιας της πνευματικότητας και της θρησκείας στην πράξη της φροντίδας υγείας.

Συγγραφείς: Barbara Pesut, Marsha Fowler, Elizabeth J Taylor, Sheryl Reimer-Kirkham and Richard Sawatzky
Χώρα: Άλλο
Καναδάς
Γλώσσα: Αγγλικά
Σύνδεσμος: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1365-2702.2008.02344.x
Αναφορά:


Τίτλος: Ένα διαδικτυακό παιδαγωγικό πρόγραμμα βελτιώνει την παιδιατρική ογκολογία. Γνώση νοσηλευτών, προσέγγιση και ικανότητα πνευματικής φροντίδας
Περίληψη:

Αυτή η έρευνα αξιολόγησε τον πιθανό αντίκτυπο ενός διαδικτυακού παιδαγωγικού προγράμματος πνευματικής φροντίδας σχετικά με την προσέγγιση και γνώση νοσηλευτών στην παιδιατρική στην ικανότητά τους να παρέχουν πνευματική φροντίδα σε παιδιά με καρκίνο στο τέλος της ζωής τους. Η υπόθεση εργασίας ήταν πως η παρέμβαση θα αύξανε τη θετική προσέγγιση και γνώση των νοσηλευτών ως προς την πνευματική φροντίδα και ότι θα αύξανε το επίπεδο της παρατηρούμενης ικανότητας πνευματικής φροντίδας.

Συγγραφείς: Cheryl L. Petersen, Margaret Faut Callahan, Donna O. McCarthy, Ronda G. Hughes, Rosemary White-Traut, and Naveen K. Bansal
Χώρα: Άλλο
ΗΠΑ
Γλώσσα: Αγγλικά
Σύνδεσμος: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1043454216646542
Αναφορά:


Τίτλος: Ποια είναι τα βασικά στοιχεία των προγραμμάτων πνευματικής υγείας ογκολογίας;
Περίληψη:

Αυτή η έρευνα διέκρινε υποκείμενες οργανωτικές προκλήσεις, πολιτιστικά και επαγγελματικά θέματα, προκλήσεις ανάπτυξης ακαδημαϊκών προγραμμάτων, διοικητικά καθήκοντα  και θεραπευτικές παρεμβάσεις που καθόριζαν την επιτυχία των ογκολογικών προγραμμάτων πνευματικής υγείας στην πράξη.

Συγγραφείς: SHANE SINCLAIR, MARLENE MYSAK, and NEIL A. HAGEN
Χώρα: Άλλο
Καναδάς
Γλώσσα: Αγγλικά
Σύνδεσμος: https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/0293F96C7BC4E3F4DCBA3A8B8FFE4CE9/S1478951509990423a.pdf/what_are_the_core_elements_of_oncology_spiritual_care_programs.pdf
Αναφορά:


Τίτλος: Ένα μοντέλο συνεργασίας πνευματικής και ψυχιατρικής φροντίδας καρκινοπαθών
Περίληψη:

Η συγκεκριμένη έρευνα περιγράφει ένα μοντέλο βελτίωσης της συνεργασίας μεταξύ ιερέων και C-L-ψυχιάτρων (Consultation-Liaison Psychiatry), κάτι το οποίο δεν έχει ποτέ ξανά ερευνηθεί, απ’ όσο γνωρίζουμε. Μια δοκιμαστική παρέμβαση του μοντέλου έγινε και από τις δύο ειδικότητες ώστε να ενισχυθεί τόσο η φροντίδα ασθενών όσο και η κατανόηση της άλλης ειδικότητας.

Συγγραφείς: Larkin Elderon Kao, Hermioni N. Lokko, Kathleen Gallivan, Vera O’Brien, John R. Peteet
Χώρα: Άλλο
ΗΠΑ
Γλώσσα: Αγγλικά
Σύνδεσμος: https://pdf.sciencedirectassets.com/280410/1-s2.0-S0033318217X00066/1-s2.0-S0033318217301536/main.pdf?X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEBsaCXVzLWVhc3QtMSJHMEUCIQDT5EbrTPXExoDP4yHzitfVg%2FPMAxX7BzPIH7ux4DOKiQIgPTRyxl2Ot4%2FZUTOl3YCR7oq8NkfLvfB4zvdTcvvQRVAqtAMIZBADGgwwNTkwMDM1NDY4NjUiDGoE1P4Tm4JSZjevhyqRAxlJAXbY26EM7QRK74Pk5gk5D1ih%2FSHwfYwl5n3Lknc6MQ0v2Y4E2PgtfOIr1nZI0%2FbsknDtXxLT6RymVw4C5EQ0zuDWcF1w1hdiQMfNfHiukDkI9pu%2BCwjFtzzMv4W8y8LqOe1c81cw37Ho2Wha1zYiL4E8YZo6217VswMOhGUeDPeLSr5zSDAl%2FIs4yOgDbTMJPNaR4cX00mVsOgjemcN1bV8hD1FQ4oq76x8kPn9jf%2FAQfmpFPAlJ4Ibcufipp5afFUNcBOCo0Ro7Mtp7mYM3WBqkeJbJZq3YFJUovVprvkH9%2Fs2YP3pOygcUTVhEG8OvDi7k41y5MrK%2FElZAR9MWo%2B7qaUj2B9BqN7FtoeplTQaoDRveUPdAf1nJztq36XyJCI2rtsqWG6gzhqU5G7acSZrt24N9x25HfBbLya%2FssVtcbcFNv9%2FnEfz7zZgYS0yfHfLHUz4JWnbT1kmozbMv9AL%2FlwWsT6jwB6R%2BwaqBvRqJZCPOM0QcVpEoeonCSupEiPntsxuDvu%2BdjCvNTltDMPeB8fUFOusBbZeA3p86AfBRBFn7janHlBPRGMdPtvatkRS6oso0Fx%2FfF5GhRdDOvxCVLD%2Bjs%2BQeukDOxFMg52JD6f%2FgEn3J5fuI4I%2FRhB4U6eFTEoHWWQuu%2F%2Boi54fozdEigmBlAEan7AhF7yH4FjW0V7wm
Αναφορά:


Τίτλος: Απόψεις ιερέων σχετικά με έναν καλό έναντι ενός κακού θανάτου: ποιμαντική για στους θανάσιμα αρρώστους
Περίληψη:

Κατανοώντας την οπτική γωνία ιερέων σχετικά με την ποιότητα του θανάτου μπορεί να προσφέρει σημαντικές διαπιστώσεις ώστε να βελτιωθεί η EOL φροντίδα, ειδικά για ασθενείς οι οποίοι είναι πολύ ενεργοί στις θρησκευτικές τους κοινότητες. Οι διαπιστώσεις αυτές δύνανται να ενημερώσουν πρωτοβουλίες ώστε να προωθηθούν παραγωγικές σχέσεις μεταξύ ιερέων, ιατρών και πιστών και να μειωθούν ανομοιότητες υγείας.

Συγγραφείς: Virginia T. LeBaron, APRN, FAANP, Amanda Cooke, Jonathan Resmini, Alexander Garinther, Vinca Chow, Rebecca Quiñones, Sarah Noveroske, Andrew Baccari, Patrick T. Smith, John Peteet, Tracy A. Balboni, and Michael J. Balboni
Χώρα: Άλλο
ΗΠΑ
Γλώσσα: Αγγλικά
Σύνδεσμος: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4842946/pdf/jpm.2015.0176.pdf
Αναφορά:


Τίτλος: Θρησκεία, πνευματικότητα και σωματική υγεία σε καρκινοπαθείς: Μια μετά-ανάλυση
Περίληψη:

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας υπογραμμίζουν τη σημασία της μέριμνας για τις θρησκευτικές και πνευματικές ανάγκες των ασθενών ως κομμάτι της ολιστικής φροντίδας σε καρκίνο.

Συγγραφείς: Heather S. L. Jim, James E. Pustejovsky, Crystal L. Park, Suzanne C. Danhauer, Allen C. Sherman, George Fitchett, Thomas V. Merluzzi, Alexis R. Munoz, Login George, Mallory A. Snyder, and John M. Salsman
Χώρα: Άλλο
ΗΠΑ
Γλώσσα: Αγγλικά
Σύνδεσμος: https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/cncr.29353
Αναφορά:


Τίτλος: Πως ιερείς ενοριών προσφέρουν πνευματική φροντίδα: Προς ένα εννοιολογικό πλαίσιο για την εκπαίδευση ιερέων για το τέλος της ζωής
Περίληψη:

Ένα σύνολο 35 ιερέων συμμετείχε σε 14 προσωπικές συνεντεύξεις και δύο ομάδες προσανατολισμού. Βασικά θέματα ήταν, μεταξύ άλλων, η αγωνία ασθενών στο τέλος της ζωής (EOL) και η επαγγελματική ιδιότητα ιερέων κατά τη διακονία προς θανάσιμα αρρώστους. Η αγωνία ασθενών στο τέλος της ζωής τους επικεντρωνόταν σε υπαρξιακά ερωτήματα, πρακτικές ανησυχίες και δύσκολα συναισθήματα. Η επαγγελματική ιδιότητα ιερέων κατά τη διακονία προς θανάσιμα αρρώστους χαρακτηρίστηκε από περιγραφές του «Ποίοι είναι οι ιερείς» («το να είσαι»), «Τι κάνουν οι ιερείς» («πράττειν»), και «Τι πιστεύουν οι ιερείς» («πιστεύειν»). «Το να είσαι» απαντήθηκε κυρίως ως έκφραση παρουσίας, «πράττειν» από ύπο-θέματα θρησκευτικών ενεργειών, πνευματικής υποστήριξης, της εκπλήρωσης πρακτικών αναγκών και λαθών που θα έπρεπε να αποφευχθούν, ενώ  «πιστεύειν» από ύπο-θέματα της ύπαρξης μιας σχέσης με το Θεό, αρετές ανατροφής και αιώνιας ζωής. Τα αποτελέσματα των ερευνών συμφωνούσαν με τις συνεντεύξεις και τις ομάδες προσανατολισμού.

Συγγραφείς: Virginia T. LeBaron, Patrick T. Smith, Rebecca Quiñones, Callie Nibecker, Justin J. Sanders, Richard Timms, Alexandra E. Shields, Tracy A. Balboni, and Michael J. Balboni
Χώρα: Άλλο
ΗΠΑ
Γλώσσα: Αγγλικά
Σύνδεσμος: https://pdf.sciencedirectassets.com/271242/1-s2.0-S0885392416X00048/1-s2.0-S0885392415009653/main.pdf?X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEE0aCXVzLWVhc3QtMSJIMEYCIQD6pHvg%2Fvgg%2Btq2sP4G0livA%2BWXM7yOWcYvew2OEUgFBgIhAPkc3PbXHhGMXUmQEJCyMHZd8b3dHzdP%2BE2ynk7yw%2FO9Kr0DCJb%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FwEQAxoMMDU5MDAzNTQ2ODY1Igx1Ba3iA%2FkHpl3lf54qkQP0D0rQGiBd8yH7RT3x0oOimBLVBY7Uncd94zfVIXYRqGNpK3sHsgpXnhN1LByGRdufFVzc7naRco99Op0HowX54ofJXl3IEUhaGCl3IBuTGweqBsrs%2FtzkdSL%2F8ErZZVtZ7QN0BdQSpPeT8CTkx8AvSdHIihhb%2FzDF%2B2f804xagK6SioFvmAwysoZ9fjq%2FdrW%2Bip8GrUPeYwkFRLr7zQXf2gDrmtMA2SFEjRJcjtrEYpQWetjDiOwYX5xo%2Fo0bX5k2b%2Fntrzc5hSpvUNS%2BQ563hxM8yiXEBddI5Lbbm4Kkih1mHLdPolQzjSBozHwTupth8QyQ%2BcedfMpv%2Ff34UWqWji3C8LswLQzyvFvPEdvtAO172GVnONLEGAy6bNiTHdDKk6UJMfWcU0JzwReQKEDaseaj5PTrska0%2BeVHjZxX5aLNHiaJfjU%2FYgWFTXfb0gm9JaT4%2BB5XGAdjHj5XlZnwDLEyBPwbI2R64ZgLvWuOF%2BFqeiyiFYExqkmpFhWcve0oA7UHFo4Lhwy7bTU4G4ttgjDWgPz1BTrqAY%2BWS%2BRnW32XM2kwnUVIOOQEipcXnIq3IGoD9U6mb9XbWoA6aBkJ1uNjyC6%2BJfyv%2BOPJb9hn2ogHl9UUFXUsXQLNlixS9Z9jgPVne6LbHggq5G6du1LNYuanZdT3XeG3Jv%2BkXl7clTuP%2BSgy7dt0XjOzJywEn%2BQscc%2B2Z0541kSqRsUBqF6Gw6Qi3TCbNkRGlM6Nv1C3AHLSP8LDlywy9c8LQoFdc94MdID9O%2Fr5dXZuqr08kK1OMe2bAAagozY5lG%2BJqyFrii1pWHARDTmROXpih%2Bp782Ng1zjPSyi38r%2BxrIgBfEMkUTx9Zg%3D%3D&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20200515T220411Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Credential=ASIAQ3PHCVTYZDPY5DWA%2F20200515%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=8d84e90ce02dd72e73c7bd17f785bbfe0b6225e290a3318bebef8e83f7272705&hash=4a5d0f54bb5a6cf068c9ccebe66acfb366e7efbf0eee7fb60ac6a4514d234eab&host=68042c943591013ac2b2430a89b270f6af2c76d8dfd086a07176afe7c76c2c61&pii=S0885392415009653&tid=spdf-e1a25599-4f25-4c58-9093-379eafebc137&sid=9534c3462e67334adb898270fd60f61c06fbgxrqb&type=client
Αναφορά: