ИР1: Концептуализиране на духовността и религията и методологическите съображения чрез събиране на казуси

Good / best / bad practices on how religion can act as a lever towards mental and physical health

        
 
Заглавие на практиката:
Автори:
Страна:


Език(ци):
Вид(ове):
Място на прилагане:Тема:
Ползватели:

Бенефициенти:Заглавие на практиката: Влияе ли религията на общественото здраве?
Кратко описание на практиката: Влияе ли религията на здравето? Краткия отговор, да. Въпреки, че ефектът й върху общественото здраве е сложен и не винаги разпознаваем от здравните професионалисти.
Автори: ReligionForBreakfast – YouTube Channel
Страна: Друга
САЩ
Език: Английски
URL: https://www.youtube.com/watch?v=YvpkQ68mVUc
Референции: -


Заглавие на практиката: Здравните работници и религията
Кратко описание на практиката:

„Религия и геномика: Здравни специалисти и религия: Това пътека извън границите ли е?“ Гледайте видео от конференцията „Религия и геномика: навигация по пътищата и перспективите на грижата за пациентите“. Конференцията е на Центъра за биомедицинска етика и общество „Вандербилт“ и на Центъра за изследване на религията и културата.

Автори: Vanderbilt University – YouTube Channel
Страна: Друга
САЩ
Език: Английски
URL: https://www.youtube.com/watch?v=zVc_3Ops9UE
Референции: -


Заглавие на практиката: Позитивното влияние на религията върху здравето
Кратко описание на практиката:

Защо религията е свързана с по-добро здраве и благополучие? Д-р Харолд Г. Кьониг обяснява резултатите от изследванията на това твърдение. Религиозното участие е много силно свързано с емоциите и с мислите, особено с положителните емоции. Положителните емоции, като например да имаш смисъл и цел в живота. Хората, които имат силни религиозни вярвания, намират повече смисъл в постигането на целта. Те имат повече оптимизъм, виждат нещата по-положително, имат повече надежда, когато преминават през трудни житейски обстоятелства. И понеже имат повече надежда, те са и по-оптимистични. Тяхното физическо здраве е по-добро, защото имат причина да живеят и могат да полагат грижи и за тях самите.

Автори: i Spirit – YouTube Channel
Страна: Друга
САЩ
Език: Английски
URL: https://www.youtube.com/watch?v=W2ekRzibzJE
Референции: -


Заглавие на практиката: Религия и здраве: Клопки и възможности (10/24/12)
Кратко описание на практиката:

Гледайте видеоклип на Кийт Меадор, показващ „Религия и здраве: Клопки и възможности“ като част от лекционната поредица от Института за учене през целия живот „Ошер“. Курсът разглежда историческия контекст и настоящите изследвания и разговори относно религията и здравето в американската култура. Проучете значението и последствията от нашата „терапевтична култура“ и как разговорът за религията и здравето взаимодейства с това явление. Съвременното виждане за религия и здраве често изопачава и двете, не давайки предимство на нито едното, нито другото. Ще видим потенциални клопки и изкривявания, които само поддържат пленничество ни към излишните неща и недостатъците на съвременната медицина. Ще разгледаме възможностите как религията и здравето, определени в рамката на общественото здраве, могат да предложат богословски обмислена и информирана гледна точка. Чрез нея да се ангажират алтернативни виждания за здравето и човешкото развитие дори в разгара на неизбежната крехкост и окончателност на човешкото съществуване.

Автори: Vanderbilt University – YouTube Channel
Страна: Друга
САЩ
Език: Английски
URL: https://www.youtube.com/watch?v=mlP_aIu3_rM
Референции: -


Заглавие на практиката: Религия и здраве: Клопки и възможности (Част първа: 10/31/12)
Кратко описание на практиката:

Гледайте видеоклипа на Кийт Меадор, показващ „Религия и здраве: Клопки и възможности“ като част от лекционната поредица на Института за учене през целия живот „Ошер“. Курсът разглежда историческия контекст и настоящите изследвания и разговори относно религията и здравето в американската култура. Проучете значението и последствията от нашата „терапевтична култура“ и как разговорът за религията и здравето взаимодейства с това явление. Съвременното виждане за религия и здраве често изопачава и двете, не давайки предимство на нито едното, нито другото. Ще видим потенциални клопки и изкривявания, които само поддържат нашия плен към излишните неща и недостатъците на съвременната медицина. Ще разгледаме възможностите как религията и здравето, определени в рамката на общественото здраве, могат да предложат богословски обмислен и информиран светоглед. Чрез него да се ангажират алтернативни виждания за здравето и човешкото развитие дори в разгара на неизбежната крехкост и окончателност на човешкият живот.

Автори:
Страна: Друга
САЩ
Език: Английски
URL: https://www.youtube.com/watch?v=Rp43_pvtI0M
Референции: -


Заглавие на практиката: Религия и здраве: Клопки и възможности (Част втора: 11/7/12)
Кратко описание на практиката:

Гледайте видеоклипа на Кийт Меадор, показващ „Религия и здраве: Клопки и възможности“ като част от лекционната поредица на Института за учене през целия живот „Ошер“. Курсът разглежда историческия контекст и настоящите изследвания и разговори относно религията и здравето в американската култура. Проучете значението и последствията от нашата „терапевтична култура“ и как разговорът за религията и здравето взаимодейства с това явление. Съвременното виждане за религия и здраве често изопачава и двете, не давайки предимство на нито едното, нито другото. Ще видим потенциални клопки и изкривявания, които само поддържат нашия плен към излишните неща и недостатъците на съвременната медицина. Ще разгледаме възможностите как религията и здравето, определени в рамката на общественото здраве, могат да предложат богословски обмислен и информиран светоглед. Чрез него да се ангажират алтернативни виждания за здравето и човешкото развитие дори в разгара на неизбежната крехкост и окончателност на човешкият живот.

Автори: Vanderbilt University – YouTube Channel
Страна: Друга
САЩ
Език: Английски
URL: https://www.youtube.com/watch?v=tjFhyBPBT34
Референции: -


Заглавие на практиката: Религията е естествен антидепресант | Робърт Саполски
Кратко описание на практиката:

От всички странни неща, които са измислили хората, почти никое не е по-разпространено в отделните култури от религията. Защо това мета-магическо мислене се е развило е лесно да се разбере на заден план: Робърт Саполски го нарича „прекрасен механизъм“, който нашите предци са използвали за справяне със  необяснимите за тях сили на природата, трагедии и благополучие. И дори при наличието на обяснения днес, тя продължава да е полезна за по-голямата част от хората до степен, че най-интересният въпрос не е "Защо толкова много хора все още вярват?". Саполски би искал да попита: "Какво става с петте процента атеисти, които не вярват?" Той предполага, че единственото нещо, по-лудо от религията, може би е атеизмът. Има солиден списък с литература, който показва ползите за здравето от религиозността. Това е естествения антидепресант за често бруталния и ужасен свят и предлага защитно качество, което атеистите губят - обяснение защо честотата на депресията е много по-висока в тази група. За Саполски това, което е по-любопитно от причудливата нужда да се вярва, е изборът да не се вярва.

Автори: Big Think – YouTube Channel
Страна: Друга
САЩ
Език: Английски
URL: https://www.youtube.com/watch?v=oldj11NEsc0
Референции: -


Заглавие на практиката: Религия, духовност и психическо здраве
Кратко описание на практиката:

Факторите на начина на живот, през които сме преминали - упражнения, диета, време сред природата, отношения, отдих, релаксация и управление на стреса, могат да бъдат изключително полезни сега за тези, които са отворени за това религиозно и духовно участие. Сега има голямо количество изследвания, показващи действително над 1500 проучвания за връзката между религиозното и духовното здраве. Това е смесена и сложна литература, но като цяло в общи принципи изглежда, че религиозното или духовното участие може да бъде много полезно както за физическото, така и за психическото здраве.  Но зависи до голяма степен от вида на религиозното участие и общите принципи за участие в религиозните система, които подчертават не само вината и наказанието, но също, които подчертават прошката и любовта, състраданието и т.н.

Доказателство е, че религията и духовността влияят позитивно на физическото здраве и това се показва драматично с изследване, което показва, че хора, които присъстват на религиозна служба веднъж седмично, живеят средно седем години повече от другите хора.

Вземете предвид и контрола на здравето и здравословно поведение, това е огромна разлика и разбира се, че тук има всякакви фактори като социална подкрепа, по-голяма вероятност да се използват лекарства и да се придържаме към медицинско лечение и т.н. ...

Автори: DrRogerWalsh – YouTube Channel
Страна: Друга
САЩ
Език: Английски
URL: https://www.youtube.com/watch?v=LLoN4SGpK6g
Референции: -


Заглавие на практиката: Приемането на религията в здравеопазването
Кратко описание на практиката:

Този видеоклип е за намирането на баланс между убежденията на пациента и мисията на лекаря. Това не винаги е лесна задача. Когато лекар и пациент или неговото семейство не са съгласни с неща като, медицински лечения или грижи за края на живота поради религиозни убеждения, може да бъде трудно да се намери обща позиция. Ето защо е важно да включим образованието и разбирането в комбинация, когато става дума за религия и здравеопазване.

Автори: Northwell Health – YouTube Channel
Страна: Друга
САЩ
Език: Английски
URL:
Референции: -


Заглавие на практиката: Изследване за религията и здравето
Кратко описание на практиката:

Много изследвания показват, че институционалното религиозно участие, с други думи посещение на религиозни служби, е особено силно свързано със здравето. Но също така има много изследвания, които показват, че частните или личните религиозни вярвания и ангажименти са много важни за психическото, социалното и физическото здраве на човекa. Д-р Харолд Г. Кьониг обсъжда връзката между здравето и религията.

Автори: i Spirit – YouTube Channel
Страна: Друга
САЩ
Език: Английски
URL: https://www.youtube.com/watch?v=q0MR_urlras
Референции: -