IO1: Εννοιολογική προσέγγιση της πνευματικότητας και της θρησκείας, μέσω μεθοδολογίας που στηρίζεται στη συλλογή περιπτωσιολογικών μελετών


        
 
Τίτλος:
Συγγραφείς:
Χώρα:Γλώσσα:
Είδος αρχείου:
Τόπος εφαρμογής:
Θέμα:
Ομάδες ενδιαφέροντος:

Ωφελούμενοι:Τίτλος: Τραυματισμένο σώμα, ιατρεύοντας το πνεύμα: Οι αντιλήψεις επιζώντων με τραύματα από δυστύχημα στο δρόμο σχετικά με την ποιμαντική φροντίδα κατά τη διάρκεια νοσοκομειακής ορθοπεδικής αποκατάστασης
Περίληψη:

Στόχος αυτού του άρθρου είναι να παρουσιάσει τα αποτελέσματα μιας Αυστραλιανής έρευνας που εξέτασε τις αντιλήψεις επιζώντων με τραύματα από δυστύχημα στο δρόμο σχετικά με την πνευματικότητα και τη νοσοκομειακή ποιμαντική φροντίδα κατά τη διάρκεια της αποκατάστασής τους. Όλοι οι ασθενείς είχαν υποστεί σοβαρούς ορθοπεδικούς τραυματισμούς.

Συγγραφείς: Andy Calder, Andrew Badcoe & Louise Harms
Χώρα: Άλλο
ΗΠΑ
Γλώσσα: Αγγλικά
Σύνδεσμος: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.3109/09638288.2010.532280?needAccess=true
Αναφορά:


Τίτλος: Η χρήση υπηρεσιών ποιμαντικής φροντίδας για έλεγχο, σύντομη παρέμβαση και πρόγραμμα παραπομπή-προς-θεραπεία σε ένα αστικό κέντρο τραυμάτων επιπέδου Ι
Περίληψη:

Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ είναι αυτή τη στιγμή η Τρίτη υψηλότερη αιτία αποτρέψιμου θανάτου στις Ηνωμένες Πολιτείες, και ευθύνεται για περίπου 80.000 θανάτους ετησίως. 1 Υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ επίσης έχει αντίκτυπο στα νοσοκομεία και κέντρα υγείας, ειδικά τα τμήματα πρώτων βοηθειών και τραυμάτων. Κάθε χρόνο, πάνω από 20.000 ενήλικες υφίστανται τραυματισμούς που χρίζουν επείγουσας φροντίδας, και το 15-20% ελέγχονται θετικά για αλκοόλ. 2-5 Αυτά τα νούμερα αυξάνονται περεταίρω μέσα στο τμήμα τραυμάτων, όπου έως και το 25-50% όλων των ατυχημάτων με τραύμα συνδέονται με τη χρήση αλκοόλ. 4-6 Έλεγχος για υπερβολική χρήση αλκοόλ και σύντομες παρακινητικές παρεμβάσεις  - έλεγχος, σύντομη παρέμβαση, και προγράμματα παραπομπής σε θεραπεία  (SBIRT) – έχουν δείξει μείωση των τραυμάτων λόγω αλκοόλ. 7-10 Το Αμερικάνικο Κολλέγιο Χειρουργών έχει απαιτήσει τη χρήση των προγραμμάτων SBIRT σε όλα τα σχεδιασμένα κέντρα τραυμάτων από 2008. 11 Το ερωτηματολόγιο CAGE (cut back, annoyed, guilt, and eye opener) (δηλ. μείωση, εκνευρισμένος, ενοχή και αποκαλυπτικό) 12 το τεστ ανίχνευσης διαταραχής στη χρήση αλκοόλ (AUDIT) 13 χρησιμεύουν για την ανίχνευση ατόμων που ενδέχεται να κάνουν κατάχρηση αλκοόλ ή/ και ναρκωτικά. 14 Το 1993 αναπτύχθηκε ένα πρόγραμμα SBIRT για να ανιχνεύει άτομα σε κίνδυνο ενώ παράλληλα παρακολουθούσε την πρόοδό τους. Τα ερωτηματολόγια CAGE και AUDIT έχουν δείξει μεγαλύτερη αποδοτικότητα στην αναγνώριση προβλημάτων με αλκοόλ από άλλες μεθόδους, ακόμη και από ευθείες ερωτήσεις για την ποσότητα και συχνότητα χρήσης, 15 με το AUDIT να είναι ελαφρώς πιο αποτελεσματικό από το CAGE ερωτηματολόγιο. 16 Ως πρώτο βήμα στη διαδικασία SBIRT χρησιμοποιούνται συνήθως οι προαναφερόμενες διαδικασίες ελέγχου (ερωτηματολόγια CAGE και SBIRT) για την εκτίμηση συμπεριφορών κατανάλωσης αλκοόλ σε ασθενείς με ανεβασμένο επίπεδο αλκοόλ στο αίμα. Σύντομη παρέμβαση μπορεί να κυμαίνεται από μια σύντομη παρακινητική συζήτηση μέχρι και πιο εκτενείς παρεμβάσεις, με απώτερο στόχο την παρακίνηση των ατόμων να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους σχετικά με τη χρήση ουσιών. Το τελευταίο βήμα του προγράμματος SBIRT, παραπομπή σε θεραπεία, αποτελείται από τη βοήθεια προς τους πελάτες να αναγνωρίζουν δεξιότητες που βοηθούν στην αποκατάσταση της κατάχρησης αλκοόλ ή ναρκωτικών. 6 Έρευνα έχει δείξει ότι η εφαρμογή προγραμμάτων SBIRT συνδέεται με τη μείωση υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ. Η εφαρμογή προγραμμάτων SBIRT έχει δείξει μείωση αρνητικών επιπτώσεων σχετιζόμενων με το αλκοόλ , 7-10 όπως και μειωμένη κατανάλωση μετά από 3 μήνες. 17 Με δεδομένο την αποτελεσματικότητά τους, τα προγράμματα SBIRT συστήνονται από αρκετούς εθνικούς οργανισμούς για τη μείωση κακής χρήσης του αλκοόλ σε τραυματισμένους ασθενείς.

Συγγραφείς: Tiffany L. Overton, Gary Williams, Shahid Shafi, and Rajesh R. Gandhi
Χώρα: Άλλο
ΗΠΑ
Γλώσσα: Αγγλικά
Σύνδεσμος: https://pdf.sciencedirectassets.com/272400/1-s2.0-S0099176714X00061/1-s2.0-S0099176714000099/main.pdf?X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEHYaCXVzLWVhc3QtMSJGMEQCID5%2FvH6%2FG2Gpe91VYHQuN3TQehyXO5IlL5p8CpIW3dznAiBHn7mC%2Fmn%2FgF%2FQ6JgKpEzvyzfPYsfsXzC4kxztUgHWkyq9Awi%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F8BEAMaDDA1OTAwMzU0Njg2NSIMmtYfUk9D61y%2BhrCGKpED%2FB2j6oDJ1vUuYNV5VvVq3cmp5fThSHo6SmrnKb%2BmEAGCbRQ%2FjSqc35C8lCWk6STeXc6sM%2F56NLBl01EMw5gUYQjDkXFeTuRXj2WheAjvFp%2BUzx2cWuuF31LnPioOqIqoHzciVO2sAi7jeGWr5KoydRQbUTfF1cvwX6UPGosbnmFU2r0fAUTW5BOurzf9x9dO6VG4u1Cw7IIV3qYA4DBmjVc7kVzJ3POpx%2F1IgAamAuWiXnU6Y%2BeJxVCrCC3LIsmUyO5cT1asJ0RibuXwdDJ9W21bw9%2F5%2B8W9TPZMbrYnWZWbYx0Uny3W9ZJjXJdnbWP6WkxUy8%2Fw%2BgLEqYl4ebHG3six8mYe83otyyfLvjyDdOUV6vXihOCDkCeDmrKjNla3OT2VtEGxcQE3kD%2FRAIHI%2Fl4fomrxcHqx01Lnaf%2BL2o7IiUc%2F%2BnWhEEhDgmLe7b2yn4mDpq1UmOhxaPXnx8HRq25z1M2JNQ80m0IgOyfydJF38nmB6j%2Ba1Cvl3RrLoXbY%2B%2Fg1CCFNCO01zk9ecHFdaJgwmYKF9gU67AFkJfA62pk7WQuh84Jk5zHttt5OHXAuvJ4xTNwr%2Fhb9t%2BWYyNe%2FfzZn3aAneNVeVMSsGffCDe4HYGTVAdFtpheCovtIsVVKBk8RrnC9qTHcaHqHczxRmE%2FwgwdNVm6eu4m7IQ5TkvQwG%2Fyt9xZLWBtGr3%2BPLtlwVkGclvSEbnAqRrPCxC8uHw3u7lJYrMg%2FjIwbYS47l6usFrndnaKfGFqWQMXUTguwn%2B2TUDvbg7E65igYv8XM3VobClPDE3nuPWCUVnbBVuuufaRHT75Vd4du07iyh4IADX6owZG7SbCcMShjbChM%2BjGxejOEqQ%3D%3D&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20200517T150621Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Credential=ASIAQ3PHCVTYRY5M7VWE%2F20200517%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=ed5fdb3d69e59aea3670eb92df7e327d714ab292744b09362db01295c8b2fd19&hash=1527b05486948fa51ce6821ce16c0f5fcdae59a5e51680eb7cd37ab3d6aebe6e&host=68042c943591013ac2b2430a89b270f6af2c76d8dfd086a07176afe7c76c2c61&pii=S0099176714000099&tid=spdf-212b5240-561c-48d8-8c19-4d76303149d3&sid=9534c3462e67334adb898270fd60f61c06fbgxrqb&type=client
Αναφορά:


Τίτλος: Αντέχοντας το αφόρητο: Τραύμα, Ευαγγέλιο και ποιμαντική φροντίδα
Περίληψη:

Αυτό το άρθρο εξετάζει το τραύμα υπό το φως του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Με δεδομένη τη βαθιά και μακροχρόνια οδύνη που προκαλεί το τραύμα,  πως μπορεί να γίνει υποφερτό; Επιπλέον, πως αντέχουν οι επαγγελματίες βοηθοί τον έμμεσο πόνο να ακούν με ενσυναίσθηση τις κραυγές των τραυματισμένων; Η καθ. Hunsinger εξετάζει πρώτα το τραύμα και αναφέρει τις λεπτομέρειες των ψυχολογικών επιπτώσεων. Μετά περιγράφει μια διαδικασία με την οποία κανείς μπορεί να ξεφύγει από τον φαύλο κύκλο των επιπτώσεων ενός τραύματος. Τέλος, τοποθετεί το ψυχολογικό τραύμα σε θεολογικό πλαίσιο, υποστηρίζοντας πως όλα όσα είναι πραγματικά αφόρητα σε αυτόν τον κόσμο μπορούν να είναι υποφερτά μονάχα λόγω του ότι ο Ιησούς Χριστός έχει ήδη αναλάβει όλο το βάρος της αμαρτίας και του θανάτου εκ μέρους μας και για εμάς. Το άγχος του ανθρώπινου τραύματος υποφέρεται όταν γινόμαστε μεσολαβητές της αγάπης του Θεού και προσφέρουμε σχεσιακό σπίτι ο ένας για τον άλλο, όπου η συμπόνια του Θεού αποδεικνύεται, προσευχές θρήνου προσφέρονται, και όπου η λατρεία του λαού του Θεού μας κρατάει σε ελπίδα.

Συγγραφείς: Deborah van Deusen Hunsinger
Χώρα: Άλλο
ΗΠΑ
Γλώσσα: Αγγλικά
Σύνδεσμος: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0040573610394922
Αναφορά:


Τίτλος: Αναζήτηση βοήθειας από κληρικούς και πνευματικούς συμβούλους μεταξύ βετεράνων με κατάθλιψη και PTSD (μετατραυματική αγχώδης διαταραχή) στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
Περίληψη:

Πολύ λίγο είναι γνωστό για τη συχνότητα και παράγοντες πρόβλεψης σχετικά με την αναζήτηση βοήθειας για κατάθλιψη και PTDS από πνευματικούς συμβούλους και κληρικούς. Περιγράφουμε τη δεκτικότητα για και την πραγματική αναζήτηση βοήθειας από πνευματικούς συμβούλους μεταξύ ασθενών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με κατάθλιψη. Εξετάσαμε διαδοχικούς βετεράνους ασθενείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για κατάθλιψη, 761 βετεράνοι με πιθανή βαριά κατάθλιψη συμμετείχαν σε τηλεφωνικές δημοσκοπήσεις (συνήθως 7 μήνες και 18 μήνες). Οι ασθενείς ερωτήθηκαν για (1) τη δεκτικότητα για αναζήτηση βοήθειας για συναισθηματικά προβλήματα από πνευματικούς συμβούλους/ κληρικούς και (2) πραγματική επαφή με πνευματικούς συμβούλους/ κληρικούς κατά τους περασμένους 6 μήνες. Στη βάση αναφοράς, σχεδόν οι μισοί των ασθενών, 359 (47,2%) υποστήριξε πως ήταν «πολύ» ή «μάλλον πιθανό» να αναζητήσουν βοήθεια για συναισθηματικά προβλήματα από πνευματικούς συμβούλους, 498 (65,4%) ήταν ανοικτοί σε έναν πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας, 486 (63,9%) σε έναν ψυχίατρο, και 409 (66,5%) σε κάποιον άλλο τύπο πάροχο πνευματικής υγείας. Ενενήντα ένας ασθενείς (12%) ανέφεραν πραγματική επίσκεψη σε πνευματικό σύμβουλο/ κληρικό. Ενενήντα πέντε (10,3%) ασθενείς ανέφεραν πως οι πάροχοι βετεράνων τους είχαν πρόσφατα ερωτήσει σχετικά με πνευματική υποστήριξη, και η πλειοψηφία τους βρήκε αυτήν τη συζήτηση βοηθητική. Ασθενείς με συμπτώματα PTDS εκείνον τον καιρό και εκείνοι που είχαν κάνει ιατρική επίσκεψη για την ψυχική υγεία τους περασμένους 6 μήνες, ήταν πιο πιθανό να υποστηρίξουν δεκτικότητα για και πραγματική αναζήτηση βοήθειας από κληρικούς. Βετεράνοι με κατάθλιψη και PTDS είναι πρόθυμοι να δεχτούν βοήθεια από πνευματικούς συμβούλους/ κληρικούς και άλλους παρόχους. Η ενσωμάτωση πνευματικών συμβούλων/ κληρικών σε ομάδες φροντίδας ενδέχεται να φανεί βοηθητική σε βετεράνους με PTDS. Η εκπαίδευση τέτοιων παρόχων για να ασχοληθούν ειδικά με PTDS είναι ίσως επίσης επιθυμητό.

Συγγραφείς: Laura M. Bonner, Andy B. Lanto, Cory Bolkan, G. Stennis Watson, Duncan G. Campbell, Edmund F. Chaney, Kara Zivin, Lisa V. Rubenstein
Χώρα: Άλλο
ΗΠΑ
Γλώσσα: Αγγλικά
Σύνδεσμος: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10943-012-9671-0.pdf
Αναφορά:


Τίτλος: Ανικανοποίητες ανάγκες πνευματικής φροντίδας έχουν επιπτώσεις στη συναισθηματική και πνευματική κατάσταση υγείας σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο
Περίληψη:

Πνευματική φροντίδα αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της φροντίδας υγείας, ειδικά όταν αντιμετωπίζουμε προχωρημένο καρκίνο. Λαμβάνουν ασθενείς σε ογκολογικές κλινικές πνευματική φροντίδα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους; Εάν είναι ασύμφωνη, υπάρχουν βλαβερές επιπτώσεις στην έκβαση των ασθενών;

Συγγραφείς: Michelle J. Pearce & April D. Coan & James E. Herndon II & Harold G. Koenig & Amy P. Abernethy
Χώρα: Άλλο
ΗΠΑ
Γλώσσα: Αγγλικά
Σύνδεσμος: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00520-011-1335-1.pdf
Αναφορά:


Τίτλος: Ποιμαντική φροντίδα για παιδιά πολέμου: Ένα μοντέλο ίασης τραυμάτων βασισμένο στην κοινότητα, μετά από τις θρησκευτικές συμπλοκές στην Ινδονησία
Περίληψη:

Αυτό το άρθρο για παιδιά και τραύματα τοποθετεί ένα ακτιβιστικό μοντέλο ποιμαντικής φροντίδας βασισμένο στην κοινότητα σε διάλογο με τη σύγχρονη θεωρία τραυμάτων, για να επιχειρηματολογήσει για την αναγκαιότητα συναφών στρατηγικών φροντίδας για τα τραυματισμένα παιδιά. Βασισμένη σε εθνογραφική έρευνα στο Ambon City στις νότιες Μολούκες, μια ομάδα νησιών στην Ινδονησία όπου βίαιες συμπλοκές μεταξύ Χριστιανών και Μουσουλμάνων κυριαρχούσε στην περιοχή από το 1999 έως το 2002, η μελέτη ερευνά τις συνέπειες συνεχούς τραύματος σε παιδιά. Δυτικά μοντέλα φροντίδας, προερχόμενοι από μια προοπτική ψυχικής υγείας όπου τονίζεται η αφήγηση της τραυματικής εμπειρίας, γίνονται προβληματικά σε περιβάλλοντα όπως αυτό, όπου η πρόσβαση στην ψυχική υγεία είναι περιορισμένη και οι πολιτιστικοί κανόνες δουλεύουν εναντίον μιας αποκάλυψης επίπονων γεγονότων. Λειτουργώντας με διαπολιτισμικές αρχές ποιμαντικής φροντίδας βασισμένη στο περιβάλλον που εμπιστεύεται την τοπική σοφία, το άρθρο αυτό δίνει το παράδειγμα του ακτιβιστικού μοντέλου ποιμαντικής φροντίδας για τη νεολαία, βασισμένο στην κοινότητα, του πάστορα Jacky Maniputti, χρησιμοποιώντας τα θεμελιώδεις  καθήκοντα της επούλωσης τραυμάτων με έναν πολιτιστικά συναφή τρόπο.

Συγγραφείς: Joyce Ann Mercer
Χώρα: Άλλο
ΗΠΑ
Γλώσσα: Αγγλικά
Σύνδεσμος: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11089-015-0654-4.pdf
Αναφορά:


Τίτλος: Οι απόψεις εμπλεκόμενων φορέων για το ρόλο πνευματικής φροντίδας σε νοσοκομεία της Αυστραλίας: Μια διερευνητική μελέτη
Περίληψη:

Όλο και περισσότερο, η έρευνα δείχνει τη συμμετοχή της πνευματικής φροντίδας στην εμπειρία ασθενών, την ευζωία και τα αποτελέσματα για την υγεία. Η ανταπόκριση σε πνευματικές ανάγκες αναγνωρίζεται ως θεμιτή πλευρά μιας ποιοτικής φροντίδας υγείας. Όμως, δεν υπάρχει ακόμη καμία σταθερή προσέγγιση στα μοντέλα και μια διοίκηση πνευματικής φροντίδας στα νοσοκομεία της Αυστραλίας. Αυτό είναι συνεπής με την κατάσταση σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες όπου υπάρχει αυξημένη προσοχή για την εξακρίβωση μοντέλα καλύτερης πρακτικής για την πνευματική φροντίδα στην υγεία. Αυτή η μελέτη ερευνά τις απόψεις των εμπλεκομένων φορέων σε νοσοκομεία της Αυστραλίας για το ρόλο πνευματικής φροντίδας σε νοσοκομεία. Ένα ερωτηματολόγιο αποτελούμενο από ανοικτές και κλειστές ερωτήσεις διανεμήθηκε, χρησιμοποιώντας τη διαδικασία «χιονόμπαλα». Η ανάλυση 477 συμπληρωμένων ερωτηματολογίων έδειξε υψηλά επίπεδα συμφωνίας με δέκα δηλώσεις πολιτικής και έξι στόχους πολιτικής. Εμπόδια στην πνευματική φροντίδα θεωρήθηκαν: ορολογία και ρόλοι, μόρφωση και εκπαίδευση, πόροι, και μοντέλα φροντίδας. Οι απαντήσεις εντόπισαν τα θέματα για την ενημέρωση μιας εθνικής πολιτικής ατζέντας περιλαμβάνοντας την προσοχή σε διοίκηση και δομές πολιτικής, αλλά και καθαρή επεξήγηση των ρόλων και της προοπτικής της πρακτικής με συμβατά μοντέλα εκπαίδευσης. Η προσθήκη της πνευματικής φροντίδας ως σημαντικό μονοπάτι για την παροχή φροντίδας με τον ασθενή στο επίκεντρο. Περεταίρω έρευνα για τη συνεισφορά της πνευματικής φροντίδας στην ευζωία, αποτελέσματα υγείας και την εμπειρία των ασθενών είναι ευπρόσδεκτη.

Συγγραφείς: Cheryl Holmes
Χώρα: Άλλο
Αυστραλία
Γλώσσα: Αγγλικά
Σύνδεσμος: https://pdf.sciencedirectassets.com/271761/1-s2.0-S0168851018X00037/1-s2.0-S0168851018300460/main.pdf?X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEHgaCXVzLWVhc3QtMSJGMEQCIEnrNztrVfEZKWdlCwOhGGpinjbePPGv%2B0TGPF%2Fv%2BdkBAiBq2bbpi5dV1Mr2blv60VL8D%2F1JTpHTlEVov7g41oEgHyq9AwjB%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F8BEAMaDDA1OTAwMzU0Njg2NSIMTTK%2B%2BZksYtM3%2BFy3KpED%2FJdtbKUA74qY%2F0XIG6C8yy04GJGQlYezaSQy%2BawgylWGi6yNFGVxWB7qBNZouh52TiqQEA5YPRTSKlt6oG97oLtzst%2BHo%2FLPvnLKxPZSi2l1o%2FhFH%2BWD6Te2yPqfUCX7ydkfGoM4xprBjXfh678qen7Mr5b6GeHg0ZR7LhjL7OwnJWHFsm4azogzQ1%2FOCcu4FKB2NcyvCt8r0c5ywGEttwZ56GsfCP9Tde6yFg00hkTNC%2B1ScvMGjD48aR%2Bxhj5epmzleznhlkomwzdmeyJNg7DM4jMUK51K7KI2B6aMsy5MD%2FpY5V6A2FMsUbgSvKlLtBABzQwh8jBnufk3U9saJXaSMrGk73s2J%2Fmh1QOB2DcgdK1SviX2c7DQ0uK%2FxVNDWlxz8poj8L8XsEKCrWDuRfekS48ulzyi54pvrc9a6%2BJ12FN7jwL117agfljQ0qwUb6b4Blu0Btjf6LwZSe%2F4mRSF00u3yboVeWT4vE83JOdTvzeN2F5Xv9w9PgJIIk0cBZngN6fUWGVB9Tejg8AKIhcwuLWF9gU67AH5TYX7D%2FWwfIIy3GnbaXvBXioHXf6VSS1OPhR%2FZCo92pHjac4t12ilKBD96%2F%2BU0sKXQyI5ZT2xM%2ByM%2BCX%2F0DjLSuib5JEExCS6iHWzXgYYDfclOh6r70UE0sb8Qz4p%2FaONQPPS%2B7cnIYs6N3tvknZEAOID0JUkNBq%2FhKyUIJA8xdKpNTX3ZE7p4bKWcpOujQRklGMk9V9URTv2atrkP2d9SibRqgpFHnqCMcbOKKsYv%2FfrCQ8%2BtH4MQrH%2BlskO0i48Zk3vJ0AeeYNUkFEJ%2FFRTurnM9zsPFOJjr9%2BxJmeCCFTzt8MLup1dGpileg%3D%3D&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20200517T164132Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Credential=ASIAQ3PHCVTY5V5KVNV3%2F20200517%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=edce05d15e18747ccf2af95631a820765736337888e3ea9d4a6eca6a95430c5d&hash=fc55da932695cf44b1693bf8034b580bc77372a6fcf5eb73299d0052f152e663&host=68042c943591013ac2b2430a89b270f6af2c76d8dfd086a07176afe7c76c2c61&pii=S0168851018300460&tid=spdf-4f2f49b3-8da3-4d41-bf79-197871f0c2e5&sid=9534c3462e67334adb898270fd60f61c06fbgxrqb&type=client
Αναφορά:


Τίτλος: Βελτιώνοντας την πνευματική φροντίδα στα νοσοκομεία στις Κάτω Χώρες: Τι κάνουν εφημέριοι φροντίδας υγείας που εμπλέκονται σε μια μελέτη έρευνας;
Περίληψη:

Εφημέριοι φροντίδας υγείας συμμετείχαν σε μια πολυκεντρική προσπάθεια για την μελέτη μιας στρατηγικής εφαρμογής για την ολλανδική διεπιστημονική οδηγία για πνευματική φροντίδα. Η παρέμβαση ήταν μια συνοπτική εκπαίδευση πνευματικής φροντίδας για εργαζόμενους σε νοσοκομεία, σε πτέρυγες όπου νοσηλεύονται ασθενείς σε θεραπευτική και ανακουφιστική πορεία. Συλλέχθηκαν τα δεδομένα σε ημι-δομημένες συνεντεύξεις με εφημέριους που δρούσαν ως εκπαιδευτές πριν και μετά από την παρέμβαση. Τα αποτελέσματα βασισμένα σε εννέα προ και έντεκα μετα-παρέμβασης συνεντεύξεις παρουσιάζονται. Κατά τη διάρκεια των προ-επέμβασης συνεντεύξεις, οι εφημέριοι περιγράφουν την κατά βάση κατάσταση ανακουφιστικής θεραπείας στην Ολλανδία, εμπόδια, αλλά και δυνατότητες για τη βελτίωση της πνευματικής φροντίδας. Στις συνεντεύξεις μετά την παρέμβαση, τα χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης, οι επιπτώσεις και σημαντικοί παράγοντες της επιτυχίας εξακριβώθηκαν. Θετικές επιπτώσεις όπως λιγότερα εμπόδια, αύξηση των ικανοτήτων των επαγγελματιών φροντίδας υγείας και αυξημένο προφίλ των εφημέριων φροντίδας υγείας είναι δυνατές. Διεπιστημονική εκπαίδευση στην πνευματική φροντίδα, καθοδηγούμενη από εφημέριους είναι μια εφικτή μέθοδος για την έναρξη της εφαρμογής πνευματικής φροντίδας σε νοσοκομεία, όπως περιγράφεται στις διεπιστημονικές οδηγίες.

Συγγραφείς: Joep van de Geer, Anja Visser, Hetty Zock, Carlo Leget, Jelle Prins & Kris Vissers
Χώρα: Ολλανδία
Γλώσσα: Αγγλικά
Σύνδεσμος: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/08854726.2017.1393039?needAccess=true
Αναφορά:


Τίτλος: Έλέησόν με, Κύριε, ὅτι ἐταράχθη τὰ ὀστᾶ μου, καὶ ἡ ψυχή μου ἐταράχθη σφόδρα· (Ψαλμός 6,3-4)
Περίληψη:

Το βίντεο αυτό παρουσιάζει τη σημασία της ελπίδας για έναν ασθενή. Η ελπίδα αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές πνευματικές ανάγκες και ένας εφημέριος, ο οποίος εργάζεται στη φροντίδα υγείας, πρέπει να εμπνέει ελπίδα στον ασθενή και το ιατρικό προσωπικό. Το βίντεο αυτό εξηγεί για ποιο λόγο η ελπίδα είναι τόσο σημαντική για κάποιον που υποφέρει από μια αρρώστια.

Συγγραφείς: Anne Vandenhock
Χώρα: Ελλάδα
Γλώσσα: Αγγλικά
Σύνδεσμος: https://www.youtube.com/watch?v=0nTBFGIoLY0
Αναφορά:


Τίτλος: «Είμαι μόνος» - Μοναξιά στη ζωή και ασθένεια
Περίληψη:

Το βίντεο αυτό παρουσιάζει ο θέμα της μοναξιάς στη ζωή σε σχέση με την ασθένεια. Ασθενείς και ιατρικό προσωπικό συχνά νοιώθουν μοναξιά, για διάφορους λόγους. Ένας ιερέας/ εφημέριος που εργάζεται σε έναν οργανισμό φροντίδας της υγείας μπορεί να υποστηρίξει και να βοηθήσει κάποιον που αισθάνεται μοναξιά, και αυτός ο τρόπος υποστήριξης ενδέχεται να είναι ωφέλιμος για όλη την κοινότητα ενός νοσοκομείου.

Συγγραφείς: Rev. Stavros Kofinas
Χώρα: Ελλάδα
Γλώσσα: Αγγλικά
Σύνδεσμος: https://www.youtube.com/watch?v=lL0t3_KKkhg
Αναφορά: