IO1: Εννοιολογική προσέγγιση της πνευματικότητας και της θρησκείας, μέσω μεθοδολογίας που στηρίζεται στη συλλογή περιπτωσιολογικών μελετών


        
 
Τίτλος:
Συγγραφείς:
Χώρα:Γλώσσα:
Είδος αρχείου:
Τόπος εφαρμογής:
Θέμα:
Ομάδες ενδιαφέροντος:

Ωφελούμενοι:Τίτλος: Επαγγελματίες ποιμαντικής φροντίδας στην φροντίδα υγείας και ψυχικής υγείας: Αναγνωρίζοντας παλαιές και νεότερες μορφές ηλικιακής διάκρισης
Περίληψη:

Οι επαγγελματίες ποιμαντικής φροντίδας γνωρίζουν πολλές μορφές προκατάληψης και διάκρισης στην κοινωνία και περιβάλλοντα της φροντίδας υγείας. Η ηλικιακή διάκριση είναι ίσως η λιγότερο πιθανή να εκληφθεί ως προκατάληψη ή διάκριση. Η ηλικιακή διάκριση εκφράζει δυσπιστία σχετικά με την υγεία και την διανοητική ικανότητα ηλικιωμένων ανθρώπων, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις συναισθηματικές, πνευματικές ή κοινωνικές τους ικανότητες. Και ενώ είναι πολιτιστικά άφθονοι οι θετικοί και αρνητικοί καταλογισμοί ηλιακής διάκρισης, νέες και ανεπαίσθητες εκδοχές της ηλιακής διάκρισης παρέχουν πειστική καθοδήγηση για την προσωπική ευθύνη για την κατάσταση υγείας και επιμένουν στην προσωπική κοινωνική ενασχόληση. Ηλικιωμένοι που είναι άρρωστοι ή έχουν ειδικές ανάγκες, ενδέχεται θα θεωρηθούν οι ίδιοι φταίχτες στην αποτυχία καλής γηρατειάς. Επιπλέον, μπορεί να απαιτείται από τους ηλικιωμένους, να παραμείνουν ενεργεί σε κοινωνικά θέματα, όπως ο εθελοντισμός, και όσοι δεν μπορούν ή θέλουν να ασχοληθούν, να θεωρηθούν εγωιστές ή ανεύθυνοι. Σε περίπτωση που άτομα καθίστανται οι ίδιοι υπεύθυνοι για την υγεία τους καθώς μεγαλώνουν, τότε υπηρεσίες και επιστροφή χρημάτων για υπηρεσίες ενδέχεται να είναι περιορισμένες σε τεκμηριωμένες ιατρικές επεμβάσεις που καταλήγουν περισσότερο σε πλήρη ανάρρωση παρά μια βελτίωση της ποιότητας ζωής, και μόνο για «άξια» άτομα. Η μελέτη αυτή στοχεύει στην αύξηση της επίγνωσης των ειδικών ποιμαντικής φροντίδας σε κοινά θέματα ηλικιακής διάκρισης που συναντά κανείς στην παροχή ιατρικών και πνευματικών υπηρεσιών.

Συγγραφείς: Michael N. Kane, Diane L. Green, Robin J. Jacobs
Χώρα: Άλλο
ΗΠΑ
Γλώσσα: Αγγλικά
Σύνδεσμος: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/154230501106500405
Αναφορά:


Τίτλος: Ποιμαντική φροντίδα για παρόχους περιγεννητικής και νεογνικής υγείας
Περίληψη:

Άτομα που εργάζονται στον τομέα της περιγεννητικής και νεογεννητικής βιώνουν πολλά συναισθήματα, καθώς συναντούν καθημερινά στρεσογόνες καταστάσεις. Ο εφημέριος, ένας από πολλούς σε μια διεπιστημονική ομάδα, μπορεί να αποτελέσει μια πολύτιμη πηγή για τα άλλα μέλη της ομάδας. Το άρθρο αυτό δίδει μια σύντομη παρουσίαση των διαφόρων υποστηρικτικών ρόλων που ένας εφημέριος μπορεί να αναλάβει. Η παρουσίαση μιας περίπτωσης τονίζει την ποιμαντική φροντίδα των εργαζομένων και της οικογένειας από περιγεννητικές μέχρι τις νεογεννητικές μονάδες.

Συγγραφείς: Syvil S. Burke, Ann R. Matsumoto
Χώρα: Άλλο
ΗΠΑ
Γλώσσα: Αγγλικά
Σύνδεσμος: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1552-6909.1999.tb01977.x
Αναφορά:


Τίτλος: Μέλη φοιτητικών υπηρεσιών και βετεράνοι που αναζητούν ποιμαντική φροντίδα για λόγους υποστήριξης ψυχικής υγείας
Περίληψη:

Η μελέτη αυτή περιγράφει τα δημογραφικά χαρακτηριστικά μελών φοιτητικών υπηρεσιών και βετεράνων που αναζητούν ποιμαντική φροντίδα για την υποστήριξη ψυχικής υγείας και αξιολογεί μοτίβα προσέγγισης παρόχων φροντίδας ψυχικής υγείας μεταξύ αποδεκτών και μη-αποδεκτών ποιμαντικής φροντίδας.

Συγγραφείς: Marek S. Kopacz, Elizabeth Karras
Χώρα: Άλλο
ΗΠΑ
Γλώσσα: Αγγλικά
Σύνδεσμος: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/07448481.2014.923430?needAccess=true
Αναφορά:


Τίτλος: Πως βιώνουν ασθενείς ποιμαντική φροντίδα στο πλαίσιο τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας
Περίληψη:

Η έρευνα στόχευε στην καθιέρωση του επιπέδου της εμπειρίας αποδεκτών με ποιμαντική/ πνευματική φροντίδα σε ένα μεγάλο νοσοκομείο τριτοβάθμιας. 227 ασθενείς και άτομα που φρόντιζαν εκλιπόντες πια ασθενείς, και οι οποίοι είχαν αποδεχτεί ποιμαντική φροντίδα, μπήκαν στη μελέτη-δημοσκόπηση, με ποσοστό απάντησης 22% (ή ¼ 44). Βασικό αποτέλεσμα ήταν ο θετικός αντίκτυπος των συναντήσεων ποιμαντικής φροντίδας, με την πλειοψηφία των αποκρινόμενων να μεταφέρουν τη χρησιμότητα της ποιμαντικής φροντίδας και τον ευγενικό και γεμάτο σεβασμό τρόπο προσφοράς αυτής.

Συγγραφείς: Rev. Jenni Ashton, Deidre Madden, Leanne Monterosso
Χώρα: Άλλο
Αυστραλία
Γλώσσα: Αγγλικά
Σύνδεσμος: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1542305016667954
Αναφορά:


Τίτλος: Ομάδες φροντίδας και επαγγελματίες ποιμαντικής: Απάντηση στις αλλαγές στη φροντίδα υγείας της δεκαετίας αυτής
Περίληψη:

Δημογραφικές αλλαγές που ήδη συμβαίνουν, θα έχουν ως αποτέλεσμα κατά τις επόμενες τέσσερις δεκαετίες και πέραν αυτών, μη προβλεπόμενες αλλαγές των πληθυσμών, για τις οποίες έχουμε πολύ λίγο χρόνο προετοιμασίας. Συγκεκριμένα, επειδή ο πληθυσμός των ατόμων 65 ετών και άνω αυξάνεται, ένας σημαντικός αριθμός ατόμων θα έχει ανάγκες που συνδέονται με θέματα υγείας σε προχωρημένη ηλικία. Ακόμα και σε οικογένειες με κατάλληλη ασφάλεια υγείας, οι οποίες αντιμετωπίζουν χρόνια νοσήματα οικείων τους, η ανάγκη για συνεχής υποστήριξη στο σπίτι, περιλαμβανομένης της ποιμαντικής φροντίδας, θα γίνει επιτακτική. Για πολλές οικογένειες που ζουν σε δύσκολες συνθήκες λόγω χαμηλού εισοδήματος ή μη επαρκούς ασφάλισης ή αν πρόκειται για μέλη ομάδων μειονοτήτων, η ποιμαντική φροντίδα θα επιβαρύνει πέραν των τωρινών δυνατοτήτων τις ενορίες τους. Η πιο αποδοτική μέθοδος για την παροχή ποιμαντικής φροντίδας σε τέτοιες οικογένειες που χρειάζονται βοήθεια, είναι το μοντέλο της δια-θρησκευτικής ομάδας φροντίδας με ποιμαντική φροντίδα στο σπίτι. Χρειάζεται μια δημιουργική σύνδεση των νοσοκομειακών  υπηρεσιών  για εξωτερικούς ασθενείς με τις ενορίες των ατόμων και, ιδιαίτερα, μια πιο δυνατή σύνδεση μεταξύ των υπηρεσιών νοσοκομειακών εφημεριών και των ιερέων ενοριών.

Συγγραφείς: Ronald H. Sunderland
Χώρα: Άλλο
ΗΠΑ
Γλώσσα: Αγγλικά
Σύνδεσμος: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/154230500205600206
Αναφορά:


Τίτλος: Πνευματική φροντίδα, ποιμαντική φροντίδα και εφημέριοι: Τάσεις στη βιβλιογραφία περί φροντίδας υγείας
Περίληψη:

Η μελέτη αυτή αναλύει τάσεις στον τομέα της φροντίδας υγείας βασισμένη σε ηλεκτρονική αναζήτηση του MEDLINE μεταξύ των ετών 1980 και 2006.

Οι όροι αναζήτησης ήταν «πνευματική φροντίδα», «ποιμαντική φροντίδα» και «εφημέριος». Τα αποτελέσματα τεκμηριώνουν ένα αναμενόμενο κύμα στα άρθρα σε αγγλόφωνα περιοδικά  σχετικά με την πνευματική φροντίδα που ξεκινά στα μέσα των 1990. Παρόλο που ο αριθμός των άρθρων περί ποιμαντικής φροντίδας ήταν αρκετές φορές υψηλότερος από εκείνων περί πνευματικής φροντίδας για μεγάλο μέρος της περιόδου έρευνας, υπήρξε μια σταθερή μείωση στα άρθρα περί ποιμαντικής φροντίδας τα τελευταία δέκα χρόνια. Αυτές οι δύο τάσεις δημιούργησαν μια σύγκληση των αριθμών, οπότε το 2006 ο αριθμός δημοσιευμένων κειμένων για την ποιμαντική φροντίδα (21,1 ανά 100.000) ήταν λιγότερο από δύο φορές μεγαλύτερος από εκείνων περί πνευματικής φροντίδας (13,3 ανά 100.000). Ο δείκτης των άρθρων περί εφημεριών ανέβηκε λίγο αλλά σημαντικά από 9,6 ανά 100.000 τα χρόνια 1980-1982 στο 12,2 ανά 100.000 κατά τα έτη 2004-2006. Αυξανόμενο ενδιαφέρον στην πνευματική φροντίδα ήταν φανερό στη νοσηλευτική, ψυχική υγεία και γενικά περιοδικά για την φροντίδα υγείας, και πιο πολύ στη νοσηλευτική. Μειωμένο ενδιαφέρον στην ποιμαντική φροντίδα εκφράστηκε επίσης στη νοσηλευτική. Το άρθρο αυτό πραγματεύεται κάποιες συνέπειες και απαντήσεις στις τάσεις αυτές.

Συγγραφείς: Stephen R. Harding , Kevin J. Flannelly, Kathleen Galek and Helen P. Tannenbaum
Χώρα: Άλλο
ΗΠΑ
Γλώσσα: Αγγλικά
Σύνδεσμος: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/08854720802129067?needAccess=true
Αναφορά:


Τίτλος: Ορίζοντας την ποιμαντική φροντίδα για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας σε ειδικούς χώρους διαμονής
Περίληψη:

Η έννοια και ο ορισμός της ποιμαντικής φροντίδας για άτομα μεγάλης ηλικίας παραμένει ασαφής. Η μελέτη αυτή περιγράφει τα χαρακτηριστικά ορισμού και τη σημασία της ποιμαντικής φροντίδας από την οπτική γωνιά μεγαλύτερων αποδεκτών, των οικογενειών τους και φροντιστές ποιμαντικής φροντίδας. Χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση ποιοτικής ανάλυσης, διεξήχθησαν μισο-δομημένες λεπτομερείς συνεντεύξεις με 18 ποιμαντικούς φροντιστές και 11 άτομα μεγάλης ηλικίας. Απομαγνητοφωνημένα στοιχεία αναλύθηκαν με τη χρήση NVivo software και κωδικοποιήθηκαν για θέματα που θα προέκυπταν. Τα χαρακτηριστικά που ορίζουν ποιμαντική φροντίδα, όπως βγήκαν από την ανάλυση των απομαγνητοφωνημένων συνεντεύξεων ήταν: μια σχέση εμπιστοσύνης, πνευματική υποστήριξη, συναισθηματική υποστήριξη και πρακτική υποστήριξη. Τα αποτελέσματα επίσης δείχνουν το ρόλο του φροντιστή ποιμαντικής φροντίδας ως πνευματικού ηγέτη, έμπιστου, αλλά και συναισθηματικού και πρακτικού βοηθού που δρα μέσα σε μια σχέση εμπιστοσύνης. Μελλοντικές έρευνες θα έπρεπε να επιβεβαιώσουν τα αποτελέσματα αυτά ερευνώντας τις αντιλήψεις των ειδικών στο πεδίο της ποιμαντικής φροντίδας.

Συγγραφείς: LESLEY WILKES, JANE CIOFFI, ANDREW FLEMING, JENNY LEMIERE
Χώρα: Άλλο
Αυστραλία
Γλώσσα: Αγγλικά
Σύνδεσμος: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.5172/conu.2011.37.2.213?needAccess=true
Αναφορά:


Τίτλος: Η δύναμη της ποιμαντικής στην πρόληψη του HIV: Συγκλειόμενοι ορθολογισμοί στη φροντίδα σε Χριστιανικές και ιατρικές πρακτικές στην Πάπουα Νέα Γουινέα
Περίληψη:

Στη σύλληψη της ιδέας της ποιμαντικής δύναμης, ο Michel Foucault επιχειρηματολογούσε πως οι σύγχρονες πρακτικές της φροντίδας υγείας αντλούν μια συγκεκριμένη τεχνική δύναμης από τους πάστορες της Πρωτοχριστιανικής Εκκλησίας. Ως ειδικοί σε θέση εξουσίας, οι πάστορες εξασκούν τη φροντίδα άλλων οδηγώντας τους έμμεσα προς σκέψεις και πράξεις που επιφέρουν αυτό-φροντίδα, αλλά και προς ένα προδιαγραμμένο πλαίσιο αποδεκτής συμπεριφοράς, που έχει ρυθμιστικό αποτέλεσμα. Η ποιοτική αυτή μελέτη φροντιστών της υγείας από δύο Χριστιανικές οργανώσεις βασισμένες στην πίστη στην Πάπουα Νέα Γουινέα, εξετάζει τους ποιμαντικούς ορθολογισμούς των πρακτικών πρόληψης του HIV, οι οποίοι συνδυάζουν σύγχρονη παγκόσμια ιατρική γνώση και Χριστιανικά διδάγματα σχετικά με τη σεξουαλική ηθική για έμμεσο κοινωνικό έλεγχο. Εκπαίδευση για την επίγνωση σχετικά με το HIV στις κοινότητες, εθελοντική συμβουλευτική και υπηρεσίες εξετάσεων, κινητή κοινωνική δραστηριότητα και προγράμματα

οικονομικής ενδυνάμωσης τυποποιούνται μέσω της προώθησης συμπεριφοριστικής επιλογής και της ατομικής υπευθυνότητας για την υγεία. Μέσω ποιμαντικών ορθολογισμών για τη φροντίδα, οι πρακτικές της φροντίδας υγείας γίνονται μέρος της κοινωνικής παραγωγής αρνητικών διαφορών και καταδικάζουν εκείνους που αρρωσταίνουν λόγω μιας θεωρούμενης αθανασίας. Αυτή η έμφαση υποθέτει πως όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι στην ικανότητά τους να κάνουν συμπεριφοριστικές επιλογές, και υποβαθμίζει κοινωνική ανισότητα και την δομικές κινητήριος δυνάμεις για το ρίσκο του HIV που είναι πέραν του ατομικού ελέγχου. Με δεδομένη την αναγνώριση των δομικών κινητήριων δυνάμεων για HIV από τους λειτουργούς της φροντίδας για την υγεία, αλλά ταυτόχρονα την έλλειψη γλώσσας και πρακτικών στρατηγικών για την αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων, χρειάζεται πολιτική δέσμευση για να βελτιωθεί η δομική ικανότητα στα προγράμματα πρόληψης HIV αλλά και των λειτουργών της φροντίδας για την υγεία.

Συγγραφείς: P. Shih, H. Worth, J. Travaglia, A. Kelly-Hanku
Χώρα: Άλλο
Αυστραλία
Γλώσσα: Αγγλικά
Σύνδεσμος: https://pdf.sciencedirectassets.com/271821/1-s2.0-S0277953617X00191/1-s2.0-S0277953617305932/main.pdf?X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEHQaCXVzLWVhc3QtMSJHMEUCIG6fAd8WIf3DTcOsMKqZcF7gS%2FzjzTrAlssfo4oqXdCcAiEAuyr26vimU7Dqiruh213tfSEiXN%2FTMj0KPrQxEKq8Zr4qvQMIvP%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FARADGgwwNTkwMDM1NDY4NjUiDFRFgP13cYDy%2Fo5kcSqRA88YUYfP8cwhUfthxrqjQ9XTcoaDjt2DwEPuOTejJ932WRUTu4V3eXV6S1p8lNuZUwGzJzcXmXmEfYI8D6gS0u7MuyqqpDcMpkSquay0PKrBZwHPT918kARNfzwbYb8mt%2FC4xTOUUQt6Qk5gyFDcf3j1ZBaszuP4ZaCkfAy5uB4sTfC%2BkmNiHnAjFaVSjpreg5RXp1YSXHdrBidFyzeQQ34cu27m3MKLZubVTGDv7RGpfgXvhUVCQyohH6jXS7ArEJLlcfSzxJGkvSw%2FXHB7sGXifkxkHVPGvm0NN2ej%2FcQlHmU14oSJTwT0pkO2HvbN%2FwOQWx26b6GemD1C6tKZXqqj8fV4%2Bj5r8ae8qGQbsjSEmGxlTnoyPBy2VvwbicJSrSwW4MlwM2SP05qiNbfONRANUylC6UCnMaGWnHLjZFNV2cCTSCv%2BEuzqMNO4icsilXE41jVSGODVC34raW301tcu8IqsW3LlYSYMrgBaIrYXpqQ3901M%2F%2Fm%2FnkCcJo9R%2BqVgg%2FYp31obqWI%2BCRUV8vNLMLy8hPYFOusB3DkwPs%2BnlhbX6eWHAYXIZYlwmYOMu%2FZ%2FqjkyHi3%2BVLHHRjxD8XGyFgrlmA%2B6H4NmSv1KccxGgqpw2gRxEAyVrSxeEPsLwymyMa9GP6sm7RYP5%2B8ElVCQXphg8zI9e%2F%2FYDv5WVmqqQjhg9IvRlnTpaITgS0QX0%2BVBJt8tk0cgFB8Mt8PA1rU6vEeaQeGO%2BButXvct9OShZJ6mW6NYyvLTT8AfBQr02VyhLCS8S5HzkxF95n97YWdomEdcetpa%2FVWj1gPhD%2FDmb0n5MkG4ND71uv7J6HkKgEtN9%2FDCXkZD8rk7Jn%2FKYNo7hA%2FQ8w%3D%3D&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20200517T123530Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Credential=ASIAQ3PHCVTY5WPLT7RG%2F20200517%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=db4ef39c8ec530a32b9d9c8349e7fb11467d949c5899e8b3ec2db570f3ab2f3b&hash=ad8454617beff3bda3950bde6cae7613db651bb270bb89bc09b7448fde290486&host=68042c943591013ac2b2430a89b270f6af2c76d8dfd086a07176afe7c76c2c61&pii=S0277953617305932&tid=spdf-6d583d34-bda1-4582-9676-72d47107eef9&sid=9534c3462e67334adb898270fd60f61c06fbgxrqb&type=client
Αναφορά:


Τίτλος: Δημιουργώντας υπηρεσίες υγείας: Οι αντιλήψεις των επικεφαλής για τη διαδικασία και την αποδοτικότητα
Περίληψη:

Παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας μέσω της Εκκλησίας αποτελούν έναν μηχανισμό για την αντιμετώπιση θεμάτων υγείας στους Άφρο-Αμερικάνους. Η μελέτη αυτή προσδιορίζει τις αντιλήψεις των επικεφαλής στον τομέα της υγείας σχετικά με την εξέλιξη και την αποδοτικότητα των εκκλησιαστικών υπηρεσιών υγείας, χρησιμοποιώντας το μοντέλο Precede/ Proceed (προηγείται/ προχωράει). Δέκα επικεφαλής υγείας από έξι μετρίου μεγέθους εκκλησίες σε κομητεία της Βόρειας Φλόριντα, συμμετείχαν σε μια 10μηνη μελέτη για την υγεία του στήθους. Στοιχεία συλλέχτηκαν με δύο μεθόδους. Ένα μικρό ερωτηματολόγιο που περιείχε ερωτήσεις σχετικά με τη γνώση περί της υγείας του στήθους, αντιλήψεις και διαδικασίες για την εξέλιξη της υπηρεσίας υγείας, αλλά και αντιλήψεις για τις πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για τη μελέτη. Επιπλέων, συντάχτηκε μια ομάδα έρευνας (focus group) με τους επικεφαλής υγείας και έναν εκπαιδευμένο συντονιστή. Οι ερωτήσεις συμπεριέλαβαν θέματα όπως η συμπεριφορά τους σχετικά με την υγεία τους πριν και μετά από τη μελέτη, τις μεγαλύτερες επιτυχίες και προκλήσεις στην καθιέρωση της φροντίδας της υγείας, και σχέδια για τη διατήρηση της φροντίδας υγείας μετά τη μελέτη. Έγινε ανάλυση των δεδομένων από το ερωτηματολόγιο χρησιμοποιώντας την περιγραφική στατιστική και συνδεδεμένα t-tests (descriptive statistics and paired t-tests). Τα δεδομένα των focus groups και των απαντήσεων στο ανοικτό ερωτηματολόγιο απομαγνητοφωνήθηκαν και αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας  διαδικασίες ανάλυσης βασισμένες σε κωδικούς υπολογιστή (code), όπου τα δεδομένα οργανώθηκαν σε ενότητες σκέψης, κατηγορίες και ευρύτερα θέματα. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι επικεφαλής υγείας αντιλαμβάνονται την εξέλιξη στις υπηρεσίες για την υγεία με επίκεντρο μια σειρά βημάτων, μεταξύ άλλων: α) δημιουργία μιας προδιάθεσης: παρελθόν των επικεφαλής υγείας (προσωπικά χαρακτηριστικά, μόρφωση/ επάγγελμα, συμπεριφορές υγείας), β) εξουσιοδότηση: υποστήριξη και συμμετοχή από τον πάστορα, και γ) ενίσχυση: διαδικασίες έναρξης (προσωπική επαφή, δημόσιες σχέσεις, υλικά και εμπλοκή μελών της ενορίας) και απόδοσης (δραστηριότητες και συνεργασίες). Η έρευνα αυτή δείχνει πως η εξέλιξη των υπηρεσιών υγείας εμπεριέχει μια διαδοχική διαδικασία που ταιριάζει σε ένα φαρδύ οργανωτικό πλαίσιο για την αλλαγή της συμπεριφοράς στον τομέα της υγείας.

Συγγραφείς: QUANTARA WILLIAMS, PENNY A. RALSTON, IRIS YOUNG-CLARK, CATHERINE COCCIA
Χώρα: Άλλο
ΗΠΑ
Γλώσσα: Αγγλικά
Σύνδεσμος: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.2190/IQ.34.2.c
Αναφορά:


Τίτλος: Η απάντηση ενός εφημέριου φροντίδας υγείας σε ηθικά αδιέξοδα
Περίληψη:

Το άρθρο αυτό προσφέρει σε εφημέριους για την φροντίδα υγείας μια ποιμαντική απάντηση σε ηθικά αδιέξοδα που βιώνουν επαγγελματίες της φροντίδας της υγείας. Το άρθρο προσφέρει έναν ευρύ ορισμό, εξετάζει τις επιπτώσεις τους σε ειδικούς σε θέματα υγείας και διερευνά διάφορους τρόπους για τη βελτίωση των επιπτώσεων. Στη συνέχεια, ξεκαθαρίζει την έννοια του ηθικού αδιεξόδου, ξεχωρίζοντάς το από το ηθικό δίλημμα και εξετάζοντας τις πλευρές του αρχικού και αντιδραστικού αδιεξόδου. Μετά τον ορισμό του ηθικού διεξόδου, το άρθρο ερευνά δύο κλινικά μοντέλα που δημιουργούν ένα σαφέστερο πλαίσιο για την κατανόηση του φαινομένου. Τέλος, το άρθρο προτείνει μια ποιμαντική απάντηση στο ηθικό αδιέξοδο από τις πέντε χρήσεις της ποιμαντικής φροντίδας: «θεραπεύω», «συντηρώ», «καθοδηγώ», «συμφιλιώνω» και «τρέφω», βασιζόμενες στο έργο των William Clebsch, Charles Jaekle και Howard Clinebell. Ο συγγραφέας στη συνέχεια εφαρμόζει την ποιμαντική απάντηση σε ηθικό αδιέξοδο, αποτυπώνοντας τα αποτελέσματα ενός σεναρίου με μια κριτική νοσοκόμα.

Συγγραφείς: Michael Guthrie
Χώρα: Άλλο
ΗΠΑ
Γλώσσα: Αγγλικά
Σύνδεσμος: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/08854726.2014.867684?needAccess=true
Αναφορά: