IO1: Εννοιολογική προσέγγιση της πνευματικότητας και της θρησκείας, μέσω μεθοδολογίας που στηρίζεται στη συλλογή περιπτωσιολογικών μελετών


        
 
Τίτλος:
Συγγραφείς:
Χώρα:Γλώσσα:
Είδος αρχείου:
Τόπος εφαρμογής:
Θέμα:
Ομάδες ενδιαφέροντος:

Ωφελούμενοι:Τίτλος: Αποτελέσματα ενός προγράμματος εκπαίδευσης για πνευματική φροντίδα για στελέχη σχετικά με την ανάρρωση ασθενών
Περίληψη:

Ένα σύντομο εκπαιδευτικό πρόγραμμα πνευματικής φροντίδας ενδέχεται να επιφέρει βελτίωση παγκόσμιας QoL, αλλά τα αποτελέσματα στην ψυχική κατάσταση των ασθενών δεν ήταν τόσο ορατή στους ασθενείς μας. Χρειάζεται επιπλέον έρευνα με περισσότερους συμμετέχοντες για πιο σίγουρα συμπεράσματα.

Συγγραφείς: Grace Meijuan Yang, Yung Ying Tan, Yin Bun Cheung, Weng Kit Lye, Sock Hui Amy Lim, Wan Ru Ng, Christina Puchalski and Patricia Soek Hui Neo
Χώρα: Άλλο
Σιγκαπούρη
Γλώσσα: Αγγλικά
Σύνδεσμος: https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/3C0FD9992460C87C0A24E34B57BFE64A/S1478951516000894a.pdf/effect_of_a_spiritual_care_training_program_for_staff_on_patient_outcomes.pdf
Αναφορά:


Τίτλος: Πως συμβάλλουν μη-κληρικοί πάροχοι πνευματικής φροντίδας στη φροντίδα στο τέλος της ζωής στο Ισραήλ; Μια μελέτη ποιότητας
Περίληψη:

Η πνευματική φροντίδα αποτελεί ένα στοιχείο αυξημένης σημασίας στη φροντίδα του τέλους της ζωής. Στο Ισραήλ, έχει εκ προθέσεως δομηθεί σε ένα μη-κληρικό μοντέλο. Με βάση συνεντεύξεις με παρόχους πνευματικής φροντίδας  στο Ισραήλ συμπεραίνουμε ότι βοηθάνε τους ασθενείς και τις οικογένειες να μιλάνε για το θάνατο και να αποχαιρετούν ο ένας τον άλλο. Ενθαρρύνουν το «κλείσιμο» ανοικτών υποθέσεων, προτείνουν διάφορες πολιτιστικές πηγές που μπορούν να δώσουν νόημα και δημιουργούν επαφή μέσω της παρουσίας τους και του αγγίγματος. Όπως δημιουργείται πνευματική φροντίδα στο Ισραήλ, οι πάροχοι δουλεύουν με ασθενείς που βρίσκονται στο τέλος της ζωής τους με μεθόδους που αντιλαμβάνονται ως πολύ διαφορετικούς από εκείνων των ραβίνων. Προσφέρουν ένα μεγάλο πλαίσιο νοήματος στο οποίο οι ασθενείς από μεγάλη γκάμα Θρησκειών μπορούν να συνδεθούν.

Συγγραφείς: Michal Pagis, Orly Tal, Wendy Cadge
Χώρα: Άλλο
ΗΠΑ
Γλώσσα: Αγγλικά
Σύνδεσμος: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10943-016-0349-x.pdf
Αναφορά:


Τίτλος: Πνευματικότητα και Θρησκεία στην Ογκολογία
Περίληψη:

Παρόλη τη δυσκολία στον ακριβή ορισμό και υπολογισμό της πνευματικότητας, η όλο και αυξανόμενη αρθρογραφία περιγράφει τη σημασία της στην ογκολογία και την επιβίωση. Θρησκευτικές/ πνευματικές πεποιθήσεις επηρεάζουν τις αποφάσεις ασθενών σχετικά με συμπληρωματικές θεραπείες και επιθετική φροντίδα στο τέλος της ζωής. Μετρήσεις πνευματικότητας και καλή πνευματική κατάσταση σχετίζονται με την ποιότητα ζωής σε ασθενείς με καρκίνο, επιζώντες από καρκίνο αλλά και φροντιστές. Πνευματικές ανάγκες, οι οποίες αντικατοπτρίζουν υπαρξιακές ανησυχίες σε διάφορους τομείς, αποτελούν πηγή σημαντικής ελάφρυνσης από το άγχος, και η φροντίδα αυτών των αναγκών έχει συνδεθεί με καλύτερη ψυχολογική και πνευματική προσαρμογή αλλά και λιγότερο επιθετική φροντίδα στο τέλος της ζωής. Έρευνες δείχνουν πως, ενώ νοσοκομειακό προσωπικό όπως νοσοκόμες και ιατροί θεωρούν κάποια πνευματική φροντίδα ως κατάλληλη διάσταση του ρόλου τους, ασθενείς αναφέρουν πως την παρέχουν σπανίως. Πολλοί νοσοκομειακοί αναφέρουν πως οι θρησκευτικές/ πνευματικές τους πεποιθήσεις επηρεάζουν την πρακτική τους, και πρακτικές όπως η επιμελής φροντίδα έχουν δείξει να αυξάνουν την αυτό-φροντίδα και ψυχραιμία των νοσοκομειακών. Προκλήσεις παραμένουν να υπάρχουν στους τομείς του ορισμού και του υπολογισμού της πνευματικότητας, στην ανάπτυξη και εφαρμογή της εκπαίδευσης για πνευματική φροντίδα, αλλά και στον συγχρονισμό και στη συνεργασία με εφημέριους και θρησκευτικές κοινότητες.

Συγγραφείς: John R. Peteet, Michael J. Balboni
Χώρα: Άλλο
ΗΠΑ
Γλώσσα: Αγγλικά
Σύνδεσμος: https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdfdirect/10.3322/caac.21187
Αναφορά:


Τίτλος: Θρησκευτικά τελετουργικά της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας σχετικά με την υγεία: Η χρήση και η σημασία τους
Περίληψη:

Μέσω των τελετουργιών, οι συγγενείς βιώνουν μια αίσθηση σύνδεσης με το Θείο και χρησιμοποιούν τις ιερείς δυνάμεις για να προωθήσουν την ίαση των ασθενών τους. Εμπλοκή διευθυντών νοσηλευτών: Οι διευθυντές των νοσηλευτών καλό θα ήταν να αναγνωρίζουν, σέβονται και να διευκολύνουν την έκφραση πνευματικότητας μέσω θρησκευτικών τελετουργιών από τους ασθενείς και τους συγγενείς τους.

Συγγραφείς: Georgia Fouka, Sotirios Plakas, Ann Taket, Markella Boudioni, Michael Dandoulakis
Χώρα: Ελλάδα
Γλώσσα: Αγγλικά
Σύνδεσμος: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdfdirect/10.1111/jonm.12024
Αναφορά:


Τίτλος: Εκπαίδευση κληρικών για αντιμετώπιση σοβαρών ασθενειών: Ισορροπώντας Πίστη και Ιατρική
Περίληψη:

Οι κληρικοί βοηθούν σε ιδιαίτεροι βαθμό σοβαρά αρρώστους να μιλούν για πνευματικές ανησυχίες στο τέλος της ζωής (ΤΤΖ). Ενώ ζητούν εκπαίδευση για το ΤΤΖ, δεν υπάρχουν στοιχεία για να καθοδηγήσουν τη δημιουργία ενός προγράμματος για μια σχετική εκπαίδευση του κλήρου. Το θέμα της παρούσας μελέτης ήταν να βρει καλές πράξεις σε μια ΤΤΖ εκπαίδευση για κληρικούς.  Ως μέρος της Εθνικής Μελέτης για τον Κλήρο σχετικά με τη φροντίδα στο ΤΤΖ, η μελέτη διεξήγαγε συνεντεύξεις με άτομα κλειδιά και ομάδες με ενεργά μέλη του κλήρου σε πέντε πολιτείες των Η.Π.Α. (Καλιφόρνια, Ιλινόις, Μασαχουσέτη, Νέα Υόρκη και Τέξας). Μια ομάδα 35 εν ενεργεία κληρικών, προεπιλεγμένους σχετικά με φυλετικά, εκπαιδευτικά, θεολογικά και δογματικά κριτήρια, εξετάστηκε με την υπόθεση, πως θα σχετιζόταν με μια πιο έντονη χρήση ιατρικής φροντίδας στο ΤΤΖ. Μελετήσαμε την προτεινόμενη δομή και περιεχόμενο των μαθημάτων  της ΤΤΖ εκπαίδευσης για κληρικούς μέσω συνεντεύξεων και ομάδων – κλειδιά για ποιοτική ανάλυση. Μέσω θεματικής ανάλυσης  βρήκαμε θα καίρια θέματα σχετικά με τη δομή και το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών και τα θέματα που προκαλούσαν τριβές. Δομή του προγράμματος περιείχε ιδέες έρευνας σχετικά με κληρικούς και λαϊκούς προϊσταμένων ενοριών και βρέθηκε, πως οι κληρικοί ήταν ανοικτοί στο συνδυασμό πηγών τόσο από θρησκευτικούς θεσμούς όσο και από θεσμούς της υγείας. Το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών περιέλαβε τις επιθυμίες κληρικών για εκπαιδευτικά θέματα όπως την αύξηση ιατρικών γνώσεων και τον επαναπροσδιορισμό τρόπων ποιμενικής συμβουλευτικής προσέγγισης. Τέλος, οι κληρικοί προσδιόρισαν εμπόδια για ΤΤΖ εκπαίδευση, τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν ανοικτά, συμπεριλαμβανομένων των δυσκολιών συνεργασίας με ιατρούς, θέματα εμπιστοσύνης, τον ρόλο θαυμάτων και προσοχή στην πρόγνωση. Μελλοντική ΤΤΖ εκπαίδευση είναι ευπρόσδεκτη και αναγκαία για τον κλήρο που εργάζεται σε κοινότητες. Σε συνεργασία, θρησκευτικο-ιατρικά προγράμματα θα πρέπει να υπολογίσουν προγράμματα εκπαίδευσης που λαμβάνουν υπόψη τη δομή, το επιθυμητό περιεχόμενο και παρατηρούμενες από τον κλήρο τριβές.

Συγγραφείς: Sarah E. Koss, Ross Weissman, Vinca Chow, Patrick T. Smith, Bethany Slack, Vitaliy Voytenko, Tracy A. Balboni, Michael J. Balboni
Χώρα: Άλλο
ΗΠΑ
Γλώσσα: Αγγλικά
Σύνδεσμος: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10943-018-0645-8.pdf
Αναφορά:


Τίτλος: Διδάσκοντας παρόχους ιατρικής φροντίδας να παρέχουν πνευματική φροντίδα: Μια πιλοτική μελέτη
Περίληψη:

Η μελέτη αυτή υποθέτει πως η Κλινική Ποιμαντική Εκπαίδευση για Παρόχους Ιατρικής Φροντίδας (CPE-HP) αποτελεί μια αποτελεσματική προσέγγυση για την εκπαίδευση παρόχων ιατρικής φροντίδας σε πνευματική φροντίδα. Η διάδοση αυτής της εκπαίδευσης ενδέχεται να βελτιώσει την ενσωμάτωση της πνευματικής φροντίδας στο πλαίσιο της ιατρικής φροντίδας, κατ’ αυτόν τον τρόπο δυναμώνοντας τη συνολική φροντίδα με επίκεντρο τον ασθενή.

Συγγραφείς: Angelika A. Zollfrank, Kelly M. Trevino, Wendy Cadge, Michael J. Balboni, Mary Martha Thiel, George Fitchett, Kathleen Gallivan, Tyler VanderWeele, and Tracy A. Balboni
Χώρα: Άλλο
ΗΠΑ
Γλώσσα: Αγγλικά
Σύνδεσμος: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5349217/
Αναφορά:


Τίτλος: Θρησκεία και η εκκοσμίκευση της φροντίδας υγείας
Περίληψη:

Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν να εξεταστεί ο ισχυρισμός πως η έννοια της θρησκείας και της πνευματικότητας θα έπρεπε να βασίζονται στη θεολογία και να αναγνωριστεί η παγκόσμια αναζωπύρωση της θρησκείας.

Συγγραφείς: John Paley
Χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο
Γλώσσα: Αγγλικά
Σύνδεσμος: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1365-2702.2009.02780.x
Αναφορά:


Τίτλος: Ζωή μετά από καρκίνο: Προσεγγίζοντας τον πόνο του ασθενούς από ποιμαντική άποψη
Περίληψη:

Το άρθρο αυτό παρουσιάζει την έννοια του καρκίνου, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ο ασθενής και οι οικείοι του/ της. Επίσης, ο συγγραφέας παρουσιάζει το ρόλο ενός πάστορα/ ιερέα κατά τη δύσκολη αυτή φάση της ζωής του ασθενούς.

Συγγραφείς: Archimandrite Cleopas Strongylis
Χώρα: Άλλο
Δεν αναφέρεται
Γλώσσα: Αγγλικά
Σύνδεσμος: http://pastoralhealth-ep.com/assets/files/PastoralHealth/Life%20after%20Cancer,%20by%20Fr.%20Cleopas%20Strongylis.pdf
Αναφορά:


Τίτλος: Εάν η εξάρτηση αποτελεί απάντηση, τότε ποια είναι η ερώτηση; Προς μια πολιτισμική και θεολογική κατανόηση της εξάρτησης
Περίληψη:

Εξαρτήσεις θεωρούνται στο άρθρο αυτό ως μοναδιαία αρρώστια, στην οποία όλες οι εκφάνσεις χαρακτηρίζονται από τους ίδιους ψυχολογικούς νόμους. Αυτοί είναι η μεγάλη επιθυμία για έλεγχο, η απόδραση στη φαντασία και η απέχθεια της πραγματικότητας, όπως και η χρήση του κόσμου αντί πραγματικών, υγιεινών σχέσεων. H εμπλοκή της θεολογίας συζητείται ώστε να σχηματιστεί μια ποιμαντική στάση που θα είναι αποτελεσματική σε αυτήν τη μεταμοντέρνα διαστρέβλωση του θέματος.

Συγγραφείς: Vasileios Thermos
Χώρα: Ελλάδα
Γλώσσα: Αγγλικά
Σύνδεσμος: http://pastoralhealth-ep.com/assets/files/PastoralHealth/articles/Thermos%20Adiction.pdf
Αναφορά:


Τίτλος: Επαγγελματίες στην θεραπευτική αγωγή ατόμων με εξάρτηση δεν είναι οι φύλακες της ανάρρωσης
Περίληψη:

Η αγωγή εξαρτήσεων έχει θετικό αντίκτιπο σε πολλά άτομα που έχουν ταραχή κατάχρησης ουσιών. Όμως, μόνάχα μια μειοψηφία ατόμων που αναρρώνουν από την εξάρτηση τη λαμβάνουν. Παρόλα ταύτα, η θεραπευτική αγωγή εξάρτησης θεωρείται μερικές φορές ως «φύλακας της αναρρωσης». Ο μύθος ότι μια αγωγή είναι απαραίτητη για την αναρρώση δεν στιρίζεται εμπειρικά. Επιπλέον, υποσκάπτει την εμπιστοσύνη των ατόμων στην ικανότητά τους να αλλάξουν από μόνοι τους, και είναι αδικαιολόγητα απαξιοτικός σχετικά με τις προσπάθειες των μη/επαγγελματιών βοηθών.

Συγγραφείς: Keith Humphreys
Χώρα: Άλλο
ΗΠΑ
Γλώσσα: Αγγλικά
Σύνδεσμος: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.3109/10826084.2015.1007678?needAccess=true
Αναφορά: