Nieuwsflits

De Levering van Gezondheidszorg in Geloofsgebonden Organisaties: Parochieverpleegkundigen als promotors van de gezondheid

Dit onderzoeksrapport onderzoekt de rol van geloofsorganisaties in de zorgverlening. Speciale nadruk wordt gelegd op de programma’s voor parochieverpleegkundigen en de unieke relatie tussen parochieverpleegkundigen en gelovige leden. De parochieverpleegkundigen hebben niet alleen aandacht voor de fysieke behoeften van de leden van het geloof, maar ook voor de behoeften die verband houden met emotioneel en spiritueel welzijn. Parochieverpleegkundigen (N= 25) beantwoorden vragen over gezondheidswerkers in geloofsorganisaties, hun rol als verpleegkundigen en de voordelen van samenwerking met deze organisaties om de gezondheidszorg te bevorderen. De verpleegkundigen beschreven het verlenen van zorg door middel van educatieve klinieken, zagen zichzelf als promotors van gezondheid, en beschreven de voordelen van een holistische benadering van gezondheid die emotionele en spirituele dimensies omvat. De discussie gaat over thema’s die uit de resultaten naar voren kwamen en over de ethische implicaties van het integreren van gezondheidswerkers in geloofsorganisaties. Om een basis te leggen voor de belangstelling voor gezondheidscommunicatie wordt in het volgende onderzoeksrapport de rol van geloofsorganisaties bij het leveren van gezondheidszorg en promotie onderzocht, met een specifieke focus op de programma’s voor parochieverpleegkundigen.

De onderzoeksvraag ging over hoe parochieverpleegkundigen hun rol zien en de voordelen van samenwerking met geloofsorganisaties om het fysieke, emotionele en spirituele welzijn van gelovige leden te ontmoeten. De verpleegkundigen beschreven hun programma’s als onderdeel van formele commissies met als doel het bevorderen van gezondheid en welzijn. De antwoorden bevatten verwijzingen naar promotiestrategieën binnen de op geloof gebaseerde organisatie, zoals nieuwsbrieven en educatieve klinieken.

Interessant is dat gelovige leden de parochieverpleegkundigen thuis hebben gebeld voor ondersteuning, gezondheidsadvies of noodgevallen. De verpleegkundigen zeiden dat deze toegankelijkheid noodzakelijk was omdat ze deel uitmaakten van de geloofsgemeenschap, in de buurt woonden en een vertrouwensrelatie met de leden hadden. Dit suggereert een andere dimensie van holistische zorg dan in voorgaand onderzoek is benadrukt. Hoewel aanbiddingsplaatsen voor gezondheidsbevorderende activiteiten zijn aangeprezen als een strategie om de toegang tot gezondheidsinformatie en -zorg te verbeteren, maakt de toegankelijkheid van de parochieverpleegkundigen duidelijk dat de toegang dimensies heeft die verband houden met de beschikbaarheid buiten de aanbiddingsplaatsen. Dit kan op zijn beurt weer verband houden met het comfortniveau van de parochianen bij het zoeken naar informatie en zorg van de parochieverpleegkundigen.

De resultaten geven aan dat de formele organisatorische strategieën die door geloofsorganisaties worden gebruikt om over gezondheidskwesties te communiceren met de leden van het geloof, hebben geleid tot belangrijke mogelijkheden voor parochieverpleegkundigen om direct te werken aan de fysieke, interpersoonlijke en spirituele behoeften van de leden van het geloof, soms zelfs buiten de gebedsplaatsen om. Parochieverpleegkundigen boden ondersteuning die verder ging dan wat typisch beschikbaar is in traditionele modellen van zorgverlening, waarbij ze een brug sloegen tussen de wereld van de geneeskunde en die van de religie om een band met de mensen te smeden. Specifiek, parochieverpleegkundigen baden met geloofsleden, vonden middelen voor hen, brachten tijd met hen door, waren toegankelijk voor hen, en speelden een sterke, voedende rol voor geloofsleden. Deze vormen van sociale steun werden gemotiveerd door intrinsieke waarden die verband houden met de rol van spiritualiteit als cruciaal voor het bevorderen van een holistische gezondheid.

Link: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/S15327027HC1601_8

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op "cookies toestaan" om u de best mogelijke browse-ervaring te bieden. Als u deze website blijft gebruiken zonder uw cookie-instellingen te wijzigen of als u hieronder op "Accepteren" klikt, gaat u hiermee akkoord.

Sluit